Terms and conditions

Kayıt

1- Classroom Software’in  müşteri tarafından kullanılması, Classroom Software ile sözleşme akdedilmesi ve kayıt işlemlerinin tamamlanması koşuluna bağlıdır.

2- Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca sözleşmenin yürürlük süresi içinde Classroom Software müşterinin iletişim bilgilerini onaylama yetkisine sahiptir.

3- Classroom Software, müşteri tarafından yüklenen bilgileri onayladığı tarihte sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

Terms of use

1- Sözleşmenin taraflarca kabul edilmesi, Classroom Software ve müşteri arasında akdedilen sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen genel şartların kabul edildiği anlamına gelecektir.

2- Classroom Software, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır :

– Sözleşme akdedilmeden önce müşteriyi telefon ile arama ve özellikle sözleşmenin akdedilmesine yönelik görüşmelerin şartlarını kesinleştirmek üzere, kayıt formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama; ve/veya, – herhangi bir gerekçe belirtilmeden sözleşme teklifi göndermeme veya müşteri tarafından gönderilen teklifi kabul etmeme.

3-Classroom Software, sözleşmenin akdedilmesinden önce, Genel İşlem Şartlarının ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin sunulmasını talep edebilecektir.

4- Genel İşlem Şartları ve sözleşme hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, sözleşmenin geçerliliğine üstünlük tanınacaktır.

Yönetim Arayüzü

1- Classroom Software, Classroom Software yazılımına ait web yönetim arayüzü için müşteriye erişim sağlayacaktır.

2- Yönetim arayüzüne erişim sağlanması amacı doğrultusunda müşteri, Classroom Software ‘den sayılar ve harflerden oluşan bir şifre alacak ve bu şifre ile Classroom Software yazılımı yönetim bölümüne giriş sağlayacaktır. (Yalnızca eğitmenler)

3-Müşteri, şifreyi gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Classroom Software, müşteri tarafından şifrenin kaybedilmesi veya açığa çıkması durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun Classroom Software’a ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından müşteriye verilecek zararlardan da sorumlu değildir.

MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Müşterinin sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin verilmez.

CLASSROOM SOFTWARE’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Classroom Software’in  Ödemenin Yapılmasını Reddetme Ve Classroom Software Yazılımı Veya Yönetim Ara Yüzüne Erişimi Engelleme Hakkı :

Classroom Software, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi hâlinde, müşteri tarafından yapılan ödemelerin işlenmesini reddetme hakkına sahip olacaktır :

İşlemin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
İşlemin, işlemde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
İşlemin, işlemde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
İşlemin gerçek bir işlem olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

Classroom Software, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Classroom Software yazılımına veya yönetim arayüzüne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır :

Müşterinin internet sitelerinden Classroom Software yazılımına yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,
İnternet sitesinde sözleşme ve Genel İşlem Şartlarında belirtilen bilgiler yer almıyorsa.

Classroom Software yazılımının kullanıma kapatılması hâlinde, sözleşme ve Genel İşlem Şartları sona erdirilecek ve sona erme gününe kadar doğan alacaklar müşteri tarafından tahsil edilecektir.

Classroom Software Yazılım Bakımı, Kesintiler Ve Arıza Çözümleri :

1- Classroom Software, Classroom Software yazılımının düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve yazılımı sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak Classroom Software’in, ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. 

2- Classroom Software, kesintilerin iş günleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (19:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirilmesi için azami özen gösterilecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti olabilecektir. 

3- Classroom Software, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek müşteriyi kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

4-Classroom Software, yönetim arayüzüne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Classroom Software yazılımının kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir.

Kişisel Bilgilerin Korunması :

1-Müşteri, tüketicilere ve şahsına ait kişisel bilgilerin sadece işbu belirtilen hizmetlerin verilmesini temin amacıyla Classroom Software tarafından işlenmesini (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir.

2- Classroom Software  tarafından müşterinin iletişim bilgileri sadece Classroom Software ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır : – Classroom Software çalışanları, – Classroom Software ’in kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler, – Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

3- Classroom Software, yürürlükteki yasal hükümler gereğince sır kapsamına giren her türlü bilgiyi gizli tutacaktır.

ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

Müşteri, Classroom Software tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verir : – Yetkili çalışana iletişim telefon numarasından ulaşarak, – …………… eposta adresine, veya – Classroom Software’nun ………………….. adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle, müşteri, sözleşmede belirtilen telefon numarasının devamlı surette çalışan bir yardım hattı veya çağrı merkezi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

Yetkili çalışanın veya bir başka kişinin müşterinin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, müşteri yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder.

Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir : Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği. Müşterinin şikâyeti telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, müşteri Classroom Software’nun kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

 Classroom Software, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Müşteri, Classroom Software yazılımı ve işlemlerle ilgili olarak tüketiciler tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Müşteri, sistemsel sorunlarda tüketicileri bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, tüketicileri Classroom Software çalışanlarına yönlendirmeyecektir. Müşteri ve tüketiciler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar müşteri ve tüketiciler arasında çözüme ulaştırılacak olup, Classroom Software bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Şikâyetler, Classroom Software tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yanıtlanmaya gayret edilecek olup, çözümün ortak ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, ortaktan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı uzatılabilecektir.

Hükümler

1- Classroom Software tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak http://classroom.software internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar ile Genel İşlem Şartları, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

2- Müşteri, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluşlarının kurallarına uyum sağlamak üzere gereken ve Classroom Software tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

3-Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya sözleşmenin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

Scroll to top
en_USEnglish